Remediaal. Tijdschrift voor leer- en gedragsproblemen in het vo/bve

Remediaal is hét platform voor iedereen die te maken heeft met remedial teaching.

Remediaal is een tijdschrift voor leer- en gedragsproblemen in het voortgezet onderwijs en de bve. Al sinds de start in 2000 is het een onafhankelijk vakblad voor remedial teachers, leerkrachten, orthopedagogen, psychologen en anderen die met leer- en gedragsproblemen te maken hebben.

Remediaal wil een brug slaan tussen theorie en praktijk. Het doel is enerzijds praktijkoplossingen aan een wetenschappelijke toets te onderwerpen en anderzijds bevindingen uit relevant wetenschappelijk onderzoek op 'bruikbaarheid in de praktijk' te beoordelen. Ook wil de redactie een dialoog met de lezer bewerkstelligen.

Het blad Remediaal verschijnt 6 keer per jaar. De nummers 3 en 6 zijn gewoonlijk themanummers. Zo zijn bijvoorbeeld de volgende thema's uitgebreid belicht:

Elk nummer van Remediaal bevat minstens 40 pagina's aan artikelen, recensies, websitebesprekingen en interviews met mensen uit het onderwijsveld en auteurs van boeken op het gebied van leer- en gedragsproblemen. Daarnaast bevat elk nummer een prikkelende column van de vaste columnist Fred van der Velde en diverse agendaberichten met relevante beurzen, congressen, lezingen en cursussen.

De redactie

De redactie van Remediaal bestaat uit Ria Kleijnen (hoofdredacteur), Sui Lin Goei, Arjan Krijgsman, Corinne Sebregts en Ton Lenting. Bij bepaalde themanummers wordt er een gastredacteur aan de redactie toegevoegd.

Bestelinformatie

Een jaarabonnement op Remediaal kost € 69, losse nummers (reguliere of themanummers) kunt u bestellen voor € 12,50 (beide prijzen incl. btw).

Klik hier om naar de webshop te gaan.

Proefpagina's

Klik hier om proefpagina's te downloaden.